Yemek.com - "Beşiktaş'ta yemek yenecek yer yok, semt çok... - Facebook

"Beşiktaş'ta yemek yenecek yer yok, semt çok güzel ama güzel mekan bulamıyoruz" diyenler var, biliyoruz. Artık öyle demeyin diye yazıldı bu yazı. - https://facebook.com/yemekcomm/posts/be%C5%9Fikta%C5%9Fta-yemek-yenecek-yer-yok-semt-%C3%A7ok-g%C3%BCzel-ama-g%C3%BCzel-mekan-bulam%C4%B1yoruz-diye/1815101915389976/

World

Blogs

Trends

Casinos